Mapa do celów projektowych – co to jest i jak ją uzyskać?

Mapa do celów projektowych Wałbrzych

Mapa do celów projektowych Wałbrzych to dokument geodezyjny, który zawiera informacje o ukształtowaniu terenu, granicach działek i innych obiektach znajdujących się na danym terenie. Jest ona niezbędna do opracowania dokumentacji projektowej, takiej jak projekty budowlane, projekty zagospodarowania przestrzennego czy projekty inżynieryjne.

Co to jest mapa do celów projektowych Wałbrzych?

Mapa do celów projektowych jest dokumentem geodezyjnym, który zawiera następujące informacje:

  • układ współrzędnych – określa położenie obiektów na mapie w stosunku do przyjętego układu współrzędnych,
  • oznaczenie obiektów – na mapie oznacza się wszystkie obiekty znajdujące się na danym terenie, takie jak budynki, drogi, drzewa, linie energetyczne itp,
  • wysokość terenu – mapa zawiera informacje o wysokości terenu w poszczególnych punktach,
  • granice działek – mapa zawiera informacje o granicach działek ewidencyjnych.

Jak uzyskać mapę do celów projektowych?

Mapę do celów projektowych może sporządzić geodeta. Aby uzyskać taką mapę, należy złożyć wniosek do uprawnionego geodety. Wniosek powinien zawierać następujące informacje:

  • dane identyfikacyjne wnioskodawcy,
  • dane dotyczące nieruchomości, dla której ma być sporządzona mapa,
  • cel, w jakim mapa ma być wykorzystana.

Geodeta, który otrzyma wniosek, powinien wykonać niezbędne pomiary geodezyjne i sporządzić mapę w terminie 30 dni.

geodeta Oława

Koszt sporządzenia mapy do celów projektowych

Koszt sporządzenia mapy do celów projektowych zależy od kilku czynników, w tym:

  • powierzchni nieruchomości,
  • stopnia skomplikowania pomiarów,
  • terenu, na którym znajdują się obiekty.

Typowy koszt sporządzenia mapy do celów projektowych dla nieruchomości o powierzchni 1000 m2 wynosi około 2000 zł.

Mapa do celów projektowych Wałbrzych jest niezbędnym dokumentem dla opracowania dokumentacji projektowej. Geodeta Oława jest osobą uprawnioną do sporządzania takich map. Koszt sporządzenia mapy do celów projektowych zależy od kilku czynników.