Mapa do celów projektowych – co to jest i jak ją uzyskać?

Mapa do celów projektowych Wałbrzych to dokument geodezyjny, który zawiera informacje o ukształtowaniu terenu, granicach działek i innych obiektach znajdujących się na danym terenie. Jest ona niezbędna do opracowania dokumentacji projektowej, takiej jak projekty budowlane, projekty zagospodarowania przestrzennego czy projekty inżynieryjne.