Zatrudnianie pracowników tymczasowych – co warto wiedzieć?

Praca Poznań

Pracownik tymczasowym to osoba zatrudniona w agencji pracy tymczasowej tylko w celu wykonywania pracy na rzecz pracodawcy użytkowego i pod jego kierownictwem. Jeśli szukamy pracowników, to musimy to zrobić przez agencje pracy tymczasowej, która zajmuje się formalnościami pomiędzy pracownikiem tymczasowym a pracodawcą.

Pracownik tymczasowy – kiedy warto go zatrudnić?

  Pracownik tymczasowy to rozwiązanie dla osób, które potrzebują pracownika w branży, na której się niekoniecznie znają i potrzebują na krótki okres czasu. Zasady pracy takiego pracownika są ściśle określone. Między innymi pracownik może powiązać się 2 rodzajami umów. Umową o pracę na czas nie określony i umowę cywilnoprawną – jeśli pozwala na to charakter obowiązków zawodowych. Pracodawca ma obowiązek uświadomić pracownika jak wygląda jego stanowisko pracy, na czym będzie polegała jego praca Poznań, a także o jego uprawnieniach. Następnym warunkiem jest to, że pracodawca użytkowy musi zapewnić wszelkiego rodzaju artykuły BHP (Obuwie robocze, środki higieny osobistej, odzież roboczą, posiłków i napoje profilaktyczne, szkolenie BHP i jeśli dojdzie do wypadku ustalić, jak się to zdarzyło). W miejscu pracy powinno znajdować się pomieszczenie socjalne, aby pracownik dobre warunki. W wielu miejscach pracy znajduje się szatnia i stołówka.

Pracownicy tymczasowi – co jeszcze warto wiedzieć?

Pracownik tymczasowy powinien być informowany o wolnych miejscach pracy w firmie, na które pracodawca użytkownik będzie chciał kogoś zatrudnić. Pracownicy tymczasowi Poznań nie mają dostępu do szkoleń podnoszących ich kwalifikacje, jeśli są zatrudnieni do 6 tygodni, a jeśli więcej to trzeba im zapewnić. Musi być prowadzona ewidencja czasu pracy pracownika. Pracodawca musi udzielić pracownikowi urlop wypoczynkowy na okres ustalony z agencją pracy tymczasowej lub pracownikiem tymczasowym, musi on być w terminie ustalonym. Pracodawca musi poinformować o 7 sprawach agencję:

  • O wysokości wynagrodzenia i zasadach wynagrodzenia
  • O wykonanym przewinieniu przez pracownika i karze porządkowej
  • O terminie zaprzestania pracy pracownika
  • O terminie zakończenia pracy pracownika
  • O braku obowiązków leżących po stronie pracodawcy
  • O warunkach BHP w pracy
  • O każdej zmianie w wynagrodzeniach

Są to podstawowe zasady zatrudnienia pracownika tymczasowego. Jeśli jesteśmy niepewni lepiej skontaktować się z agencją pracy tymczasowej, która zatrudnia pracowników tymczasowych w Nowej Soli, Gorzowie Wlkp., Poznaniu i Zielonej Górze i w innych miastach